top of page

Yhdistämme teoriaa käytännön työskentelyyn.

Vuonna 2020 KlimaZirkus julkaisi kirjan ”Projektipohjainen oppiminen ja innovointi avoimessa koulussa” (Andersen, 2020). Nämä mallit ovat keskeisiä projektipohjaisessa oppimisesessa (PBL).

 

Mallit perustuvat EU-rahoitteiseen PHERECLOS-hankkeeseen, jossa KlimaZirkus teki yhteistyötä SnellmanEDUn, Riikan teknillisen yliopiston ja Kööpenhaminen yliopiston kanssa.

DSC00610.JPG

Mikä on projektin perusta?

 de 8 grundelementer_A3_finsk_2.png

Mikä on projektin perusta?

KlimaZirkus hyödyntää mallia, jossa on kahdeksan peruselementtiä. Mallin tarkoitus on auttaa opettajaa arvioimaan projektin perusteita. Projektin ei kuitenkaan tarvitse sisältää kaikkia kahdeksaa elementtiä. On kuitenkin tärkeää pohtia projektin alussa näitä elementtejä ja miten niiden menetelmät sisältyvät projektiin.

Nämä elementit sitovat yhteen projektin tavoitteet, taidot, tiedot, työskentelytaidot ja metaoppimisen yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Millainen aktiviteetti?

5 typer af PBL forløb_finsk.png

Millainen aktiviteetti?

 

Projektipohjainen oppiminen (tai projektioppiminen) on oppimisen lähestymistapa, jossa opettaja esittelee kysymyksen tai aiheen ja asettaa rajat sen käsittelylle. Opettaja voi suunnitella projektiin oppimiskokemuksia, mutta prosessi itsessään on oppilaiden ohjaama.

PBL:ään perustuvia projekteja on olemassa monenmuotoisia ja eri laajuisia. Jotkut projektit ovat yhdistelmä erityyppisiä aktiviteetteja.

Viisi innovaatiotaitoa?

De_fem_grundkomptencer_3a_finsk.png

Viisi innovaatiotaitoa

Malli ohjaa ymmärtämään innovaatiotaidot kokonaisuutena. Malli auttaa opettajaa tunnistamaan oppilaiden eri innovaatiotaidot.

  • Mitkä ovat innovaatiotaitojen oppimistavoitteet?  

  • Miten PBL:ä voidaan hyödyntää laajojen oppimistavoitteiden saavuttamisessa?

4 C kompassi 

4K_finsk.jpg

Navigointi tulevaisuuden taidoissa

 

Osaan ajatella (kriittisesti)

  • Ratkaista ongelmia, analysoida, arvioida ja esittää selventäviä kysymyksiä suhteessa ympröivään maailmaan.

 

Olen luova

  • Luoda ja innovoida, olla idearikas, olla kekseliäs, oppia kokemuksista, osoittaa omaperäisyyttä.

 

Osaan tehdä yhteistyötä

  • Tehdä yhteistyötä, osallistua prosessiin tasapuolisesti, ottaa vastuuta, olla avoin.

 

Osaan kuunella ja puhua

  • Kuunnella, esittää ideoita, käyttää erilaisia alustoja, käyttää eri ilmaisuja ja käsitteitä.

DSC01035.JPG
bottom of page