top of page

ØNSKER DU AT BETALE MED EAN? 

Send en mail til snitfladen@gmail.com

Bogen "Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” er et must-read for alle, der er engageret i undervisning, innovation og PBL. Den giver et relevant og nødvendigt bidrag til en forståelse af de udfordringer og muligheder, som undervisningen af de kommende generationer står overfor. Dens modeller giver skoler og undervisere en fælles didaktisk retning for arbejdet med kreativitet og innovationskompetencer.  

Nanna Kofoed Oehrgaard, skoleleder på Sorø Privatskole

Søren Peter Dalby Andersen’s book “Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” is an important book – above all because it argues for both the rigour of disciplinary knowledge at the same time as suggesting a robust approach to the development of character. It is vital that schools develop tenacious learners and I strongly welcome this powerful book on the subject of tenacity.

Bill Lucas, Professor of Learning at the University of Winchester

De kompetencer, som bogen beskriver, er af stor vigtighed for elevernes nuværende og kommende skoletid, og for at kunne begå sig i vores komplekse samfund. Eleverne vokser sig med denne metode og dette læringssyn ind i en verden, hvor dannelse og udviklingen af præcis disse kompetencer er helt essentielle. Vi er meget stolte af at kunne bruge de  metoder på Dansborgskolen og sende eleverne trygt ud i fremtiden.

  Elizabeth Gray, Lærer, Dansborgskolen

bottom of page