top of page

Intentionen med kompasset er at give et redskab til at folde det 21. århundredes kompetencer bredere ud, så de kan anvendes som en integreret del af PBL-forløb.

På siden her kan du downloade en "børne udgave" og voksen udgave. 

I 4k-kompasset beskrives de 21. århundredes kompetencer hver for sig, men de fire K’er er relationelt forbundet, og de vil ofte være indbyrdes afhængige.

I praksis betyder det, at der er overlap og sammenhæng mellem dem og at det kan være vanskeligt at arbejde med kompetencerne adskilt.

super_helte_kræfter.png
bottom of page