top of page
spirermodel.jpg

Spiremodellen anvendes til at tilpasse iterative arbejdsprocesser til:

  • Frø (nybegyndere) 

  • Spire (let øvede)

  • Blomst (øvede)

Spiremodellen er første skridt at vælge, hvilket trin PBL-forløbet skal tage udgangspunkt i. 

 

Modellens trin er ikke inddelt efter klassetrin, men henviser til klassens iterative erfaringsniveau.

 

En 5. klasse kan f.eks. godt være mere trænet i at arbejde med iterative processer end end 9. klasse, ligesom der kan være forskelle mellem grupper af elever i samme klasse. Jo mere erfarne og trygge eleverne bliver med det iterative arbejde, des flere delprocesser kan der trinvist lægges på.  

frø.jpg
spire.jpg
blomst.jpg

Bogen "Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” er et must-read for alle, der er engageret i undervisning, innovation og PBL.

 

Den giver et relevant og nødvendigt bidrag til en forståelse af de udfordringer og muligheder, som undervisningen af de kommende generationer står overfor.

 

Dens modeller giver skoler og undervisere en fælles didaktisk retning for arbejdet med kreativitet og innovationskompetencer.  

Nanna Kofoed Oehrgaard,

skoleleder på Sorø Privatskole

bottom of page