top of page

Hav mod til at bruge din forstand! Det blev et af Emmanuel Kants valgsprog i oplysningen. I det lys skal vi ikke blot give eleverne viden, færdigheder og kompetencer som kritisk tænkning. Men også give dem modet til at bruge sin forstand. Dermed må vi også fokusere på at hjælpe elever med, at have modet til at handle når der står ”noget” på spil. Det vil sige når de møder "noget" i deres liv, der kræver at de tør agere og sætte deres forstand i spil. Karakteregenskabshjulet er ikke et måleredskab, som blot skal måle elevernes karakteregenskaber. Det er et dialogredskab, som kan danne rammen for en formativ samtale.
En samtale, hvor elev og lærer ikke blot fokuserer på læring, men på hvad eleverne rent faktisk gør med det de har lært.

Download redigerbar pdf til tracking af vedholdenhed via spiderweb. Modellen her er kodet til at sende til Klimazirkus, hvis du gerne vil have kodet til dig skal du kontakte snitfladen@gmail.com 

Download redigerbar pdf til tracking af vedholdenhed i indskolingen. Modellen her er kodet til at sende til Klimazirkus, hvis du gerne vil have kodet til dig skal du kontakte snitfladen@gmail.com 

PBL Karakteregenskaber_hjemmeside.jpg
Skærmbillede 2019-06-09 kl. 09.30.51.png
bottom of page