top of page

Webinar om PBL 

Det overordnede formål med webinaret er at dele konkrete værktøjer og erfaringer med PBL, som kan bruges i din egen praksis, både på lærer- og ledelsesniveau.

Program for webinar: 

Velkomst ved Anne Katrine Blond, Moderator

John Larmer, PBL Works - Hvorfor PBL og hvordan?

Casper Madsen, Skoleleder - Bevæggrunde for PBL i en dansk kontekst.

 

Søren Peter Dalby Andersen, Forfatter - Dansk PBL didaktik.

Der er mange grunde til at projektbaseret læring vinder hastigt frem i den danske grundskole. Først og fremmest fordi PBL skaber øget motivation og engagement hos eleverne. Dog indebærer det også en risiko for, at alt kaldes “projektbaseret” læring og dermed risikerer vi at udvande de didaktiske elementer, der har genereret interessen for PBL.

Vi skal derfor have fokus på de didaktiske kvaliteter, der skal til for at skabe et godt projekt, en god projektkultur og ikke mindst et fælles fagsprog. “Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” giver et væsentligt bidrag til denne diskurs i en dansk skolekontekst.

 

Når vi arbejder med PBL, kommer vi ikke uden om navne som Dewey og Klafki, men didaktikere som Charles Fadel og John Larmer har været oversete i den danske diskurs. Søren Peter formår at inddrage deres tænkning på en forståelig og håndgribelig måde i sin bog og giver et

kvalificeret bud på projektbaseret didaktik i det 21. århundrede.

 

Casper Madsen, Skoleleder, Læringshuset i Nærheden

bottom of page