PORTFOLIO

Mentordyst 2020

Downloads

Tak for invitationen, inspirationen om hvordan vi skaber en bedre verden.Tak for gode oplæg fra alle mentorer: Mikkel Thomas Christensen om Visionen om FN verdensmålskibet, Bent Egebjerg fra Foodlab Ålborg Universitet, Stefan Bruse thor Straten om Klimaambassadørene fra tænketanken CONCITO , Stig Anton Nielsen fra Kiteborne Energy og Rasmus Lyberth sluttede af med et væld af følelser i hans Klimasang! Tak til KlimaZirkus alias Søren Peter Dalby Andersen og Peter Claudell for en fantastisk oplevelse!

LIFE trucks (prototype)

Downloads

Life er et læringscenter, der sætter nye standarder for anvendelsesorienteret, undersøgelsesbaseret og eksperimen-terende naturfagsundervisning.
Sammen med skoler, virksomheder og forskningsmiljøer.

Downloads

Studie17 Kokkedal Skole (visionspapir)

Visionsoplægget her er et oplæg til,

hvordan Science Park Kokkedal kan realiseres,hvilke elementer scienceparken skalindeholde og ikke mindst, hvordan elever og lærere skal blive i stand til at arbejde i laboratorier og værksteder.

EXPO 2020 - Dubai (visionsoplæg)

Downloads

Studie 17 til EXPO

Studie 17 var grundpillen af projektet der vandt udbudet på den danske pavillon til verdensudstilling i Dubai 2020. Desvære trak Danmark sin deltagelse i EXPO2020 tilbage.  

Downloads

Projektbaseret læringsforløb

KlimaZirkus har sammen med 4 klasse på Langhøjskolen arbejdet at bygge og designe højbede.

Der var fokus på at personabegrebet, CO2-kredsløb, drivhuseffekt, planters levevilkår, målestok forhold og konkret arbejde.

Eleverne mødte rollemodeller via besøg af en tømmer og vi besøgte det lokale vej og park anlæg.    

Downloads

Generation grøn

Kulturlaboratoriet Generation Grøn er et pilotprojekt, hvor 68 skoleelever fra Hvidovre, sammen med frivillige studerende fra Concito's Klimaambassade, har skabt innovative oplevelseskoncepter, der udvikler borgernes bære-dygtige affalds- og ressourceforståelse. Projektet vandt  undervisnings og kultur ministeriets undervisningspris.