Strategiske rådgivning

I forbindelse med læringsmiljøprojekter, skolebyggerier eller ombygninger anvender KlimaZirkus brugerinddragende metoder og co-creation. Vi står ofte for den visionsmæssige, didaktiske og pædagogiske del af projekterings-

og visionsfaserne. I denne forbindelse arbejder vi tæt sammen med virksomhedens, kommunens eller skolens ledelse, medarbejdere og brugere.

Visionsoplæg Sorø Privatskole

Downloads

KlimaZirkus har hjulpet Sorø Privatskole med det didaktiske, pædagogiske og brugerrettede del af skolens visionsarbejde med deres nye bygninger.

 

Et væsentligt element i skolens proces er at sikre, at de uddanner unge mennesker til at tænke innovativt og kreativt.

 

Yderligere ønsker de at øge elevernes science-kapital og udstyre dem med de såkaldte 21. century skills.

 

Du kan se en procesrapport fra vores arbejde her.

LIFE trucks (prototype)

Downloads

Life er et læringscenter, der sætter nye standarder for anvendelsesorienteret, undersøgelsesbaseret og eksperimen-terende naturfagsundervisning.

Downloads

Studie17 Kokkedal Skole (visionspapir)

Visionsoplægget her er et oplæg til,

hvordan Science Park Kokkedal kan realiseres, hvilke elementer scienceparken skal indeholde og ikke mindst, hvordan elever og lærere skal blive i stand til at arbejde i laboratorier og værksteder.

EXPO 2020 - Dubai (visionsoplæg)

Downloads

STUDIE 17 til EXPO

Studie 17 var grundpillen af projektet der vandt udbudet på den danske pavillon til verdensudstilling i Dubai 2020. Desvære trak Danmark sin deltagelse i EXPO2020 tilbage.