top of page

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. På flere og flere af landets grundskoler stilles spørgsmål som:

  • Bør vi implementere PBL?
  • Hvordan kommer vi i gang med PBL?
  • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation?
  • Hvad kan eleverne særligt lære ved, at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge, om det sker?

 

Bogen klæder læseren teoretisk og praktisk på til at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Den beskriver et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som fælles sprog.

Revideret udgave 2023 "projektbaseret læring og innovation i en åben skole"

kr 280,00Pris
    bottom of page