top of page

Praksisbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem.

 

På flere og flere af landets FGU-skoler stilles spørgsmål som:

  • Bør vi implementere PBL, vedholden og praksisfaglighed?
  • Hvordan kommer vi i gang med PBL?
  • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og vedholdenhed?
  • Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge, om det sker?

 

Bogen er til alle, der interesserer sig for unge, PBL og praksisfaglighed. Bogen klæder læseren teoretisk og praktisk på til at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Den beskriver et didaktisk ståsted, som på tværs af FGU-skolens mange faggrupper, kan fungere som fælles sprog.

 

Bogen henvender sig særligt til:

  • Lærere og pædagoger, der søger efter nye metoder til at arbejde med PBL,  vedholdenhed og praksisfaglighed
  • Studerende, der ønsker didaktisk indsigt i tankerne bag PBL, vedholdenhed og praksisfaglighed
  • Skoleledere, som ønsker inspiration og didaktisk grundlag for implementering af PBL, vedholdenhed og praksisfaglighed

 

”FGU-skolen har i skrivende stund været i gang med PBL,vedholdenhed og Karakteregenskabshjulet i et år, og jeg kan allerede nu se tegn på, at bogens modeller bidrager positivt til vores planlægningsarbejde og kvalificerer vores didaktiske drøftelser. Hvilket betyder, at vi er på vej til at få et fælles sprog om pædagogik og didaktik.”

 

Maja Larsen, afdelingschef FGU Midt- og Østsjælland

Praksisbaseret læring (Bog)

kr 280,00Pris
    bottom of page