top of page

En praksisguide til undervisning af talentfulde,  højtbegavede elever og elever med større indlæringspotentiale.

 

Bogen bygger bro mellem teori og praksis og er forfattet af danske grundskolelærere og praktikere, der hver især besidder dybdegående erfaringer og kompetencer i at undervise elever med højt læringspotentiale. Forfatterne, som alle har en stærk forbindelse til skolernes hverdag, deler generøst ud af deres indsigter og foreslår konkrete måder, hvorpå denne gruppe af elever kan næres og understøttes i undervisningsmiljøer. 

 

Denne bog adresserer spørgsmål som:

 

- Hvilke specifikke handlinger og initiativer kan jeg og min skole tage hul på?- På hvilke måder kan differentieret undervisning fremme motivation og udvide elevernes horisonter?- Hvordan kan projektbaseret læring forstærke fællesskabsfølelsen og forbedre inddragelsen af talentfulde, højtbegavede elever og dem med særlige forudsætninger?

 

- Hvordan kan forvaltningen udvikle strategier, der skaber kohærens i kommunens tilgang til talentfulde 

 

- Hvilke faldgruber og udfordringer bør man være opmærksom på i arbejdet med denne gruppe af elever? 

 

Få desuden hands-on undervisningsidéer og indsigt fra lærere og skoler, der aktivt har formet en læringskultur, som værdsætter og inkluderer talentfulde, højtbegavede og elever særlige forudsætninger. Bogen stræber efter at give praktiske råd og støtte, så du og din skole effektivt kan implementere Undervisningsministeriets nye initiativer over for højtbegavede og elever med særlige forudsætninger.

 

Høj begavelse og talent i grundskolen

kr 200,00Pris
    bottom of page