Studie 17 er et mødested for unge, hvor de kan diskutere og arbejde med innovative og operationelle ideer. Studie 17 er special designede lokaler, til projektbaseret læring, hvor elever kan adressere de globale udfordringer, der er skitseret i FN's udviklingsmål. 

Konceptet Studie 17

FORDYBELSE

Studie 17 er et specialiseret STEAM- læringsmiljø, der understøtter arbejdet med projekt baseret læring.  Det er etableret og ejet lokalt, og udgør en fælles ressource for skolerne i en kommune.
 • Et ”stadion” for fremtidens forandringsagenter.

 • Didaktik, håndværk, teknologi, kunst, STEAM og Åben Skole.

 • Innovation, engineering og designtænkning.

 • Studie 17 er samarbejde på tværs af sektorer.

 • Kontinuitet, struktur og erfaring.

 • Studie 17 er netværk og deling af erfaring.

 • Science-kapital og fokus på at flere vælger en STEM uddannelse og karriere.  

Fire skoler, over 250 elever og deres lærere, har sammen med fagfolk fra konsulent- og universitetsverdenen har udviklet en ny standard for unges læring om mad, klima, bæredygtighed – og science.
SESAMS mål er at skabe engagement blandt unge for fødevaresystemets omstilling og bidrage til både mad- og sciencedannelse.  Projektet blev afsluttet med et afsnit af SESAM-TV, som blev optaget i STUDIE 17.

SESAM-TV optages i STUDIE 17

Verdensmålhjulet

SCIENCE-KAPITAL

I Studie 17 arbejder vi ud fra fem grundelementer: 

 • Projekter: Vi designer undervisningssituationer, hvor eleverne arbejder med egne og vedkommende projekter. Ofte starter det med elevernes personlige ideer, hvorefter disse virkelig- og færdiggøres via projektbaserede læringsmetoder. 

 • Passion: Vi opfordrer eleverne til at følge deres passion. Det gør vi, da vi ved, de vil arbejde mere koncentreret og vedholdende, når de arbejder med projekter, der motiverer og er vedkommende.

 • Samarbejde: Vi opfordrer elever til at arbejde i grupper, da vi tror på at læring er en social process. 

 • Leg:  Vi opfordrer til at eleverne lærer gennem leg, undersøgelser, kreativitet, forundring, eksperimenter og kunst. 

 • Autentiske rollemodeller: Når eleverne samarbejder med en lokal virksomhed, NGO, kunstmuseum eller ingeniør giver det eleverne en oplevelse af at blive taget seriøst. På den måde bliver projektet meget virkelighedsnært, meningsfuldt og vedkommende for eleverne.  

Elevproduktioner fra Studie 17