top of page

Projektbaseret læring er en undervisningsmetode, som med fuld fart, stor appel og pædagogisk begejstring er på vej ind i det danske uddannelsessystem. På flere og flere af landets grundskoler stilles spørgsmål som: 

 

 • Bør vi implementere PBL? 
 • Hvordan kommer vi i gang med PBL? 
 • Hvordan designer vi undervisning, som inddrager PBL og innovation? 
 • Hvad kan eleverne særligt lære ved at PBL integreres i undervisningen, og hvordan kan vi undersøge, om det sker?

 

Bogen klæder læseren teoretisk og praktisk på til at kunne besvare ovenstående spørgsmål. Den beskriver et didaktisk ståsted, som på tværs af grundskolens mange faggrupper, kan fungere som fælles sprog. 

 

De mange, sammenhængende modeller giver en værktøjskasse, som på trods af faglige forskelligheder, kan bibrage til at frigøre teamets kreativitet, viden og diversitet. 

 

”Projektbaseret læring og innovation i en åben skole” kan anbefales til alle, der er engageret i undervisning, innovation og PBL. Den giver et relevant og nødvendigt bidrag til en forståelse af de udfordringer og muligheder, som undervisningen af de kommende generationer står overfor. Bogens modeller giver skoler og undervisere en fælles didaktisk retning for arbejdet med kreativitet og innovationskompetencer”.

                                                 Lotte Darsø, Ph.D., lektor emerita

Projektbaseret læring og innovation i en åben skole

Varenr.: 21554345656
kr 280,00Pris
 • Bogen er til alle, der interesserer sig for børn, læring og kreativitet. 

  Lærere og pædagoger, der søger efter nye metoder til at arbejde med PBL, innovation og kreativitet

  Studerende, der ønsker didaktisk indsigt i tankerne bag PBL, innovation og kreativitet.  

  Skoleledere, som ønsker inspiration og didaktisk grundlag for implementering af PBL, innovation og kreativitet. 

 • Bogen fremsendes med post nord og følger deres priser. 

bottom of page